Zelený zákal (glaukom) – komplexní vyšetření přístroji HRT3, SPECTRALIS II , ORA

Jedná se o vyšetření , které je v současné době nejkomplexnější a nejspolehlivější na diagnostiku
a sledováni účinnosti léčby zeleného zákalu
.


Zelený zákal je závažným očním onemocněním, které v časných stadiích nemá žádné subjektivní příznaky
a při běžném očním vyšetření se někdy velmi obtížně rozpoznává.


MUDr. Tomáš Kuběna absolvoval stáže zaměřené na zelený zákal:
* u prof. G.L.Spaetha v USA /Wills Eye Institute -Philadelphia/www.willseye.org - světově uznávaným očním lékařem.
* u prof. J.B. Jonase v Německu/University of Erlangen/ - zabývajícím se planimetrií zrakového nervu.
* u prof. J. Airaxinena ve Finsku /Oulu University Hospital/ - jenž zkoumá vrstvu nervových vláken.
* u prof. S. V. Kessinga v Dánsku /Copenhagen University Hospital/ - operujícím zelený zákal metodou IDK.

Specielním komplexním vyšetřením zeleného zákalu se zabýváme od roku 1998 kdy jsme na našem pracovišti prováděli digitální planimetrii zrakového nervu. Za studii zabývající se planimetrií jsme v roce 1999 obdrželi Výroční cenu České glaukomové společnosti. V roce 2000 jsme zakoupili Heidelberský retinální tomograf HRT2 / zobrazuje a měří ve 3D zrakový nerv/, který jsme v roce 2008 obměnili za nejnovější HRT3. Také od roku 2008 provádíme měření nitroočního tlaku přístrojem ORA. V roce 2010 jsme pořídili přístroj spektrální OCT – iVue na měření vrstvy nervových vláken. V následujícím roce jsme zakoupili update na iVue , který nám umožňuje měřit komplex gangliových buněk v okolí makuly.

Za knihu The Mystery of Glaucoma obdrželi na Kongresu glaukomové společnosti 20.4.2012 MUDr. Tomáš Kuběna spolu MUDr. Martinou Kofroňovou Výroční cenu České glaukomové společnosti za rok 2011

Jedná se o nejmodernější přístroje v České republice na zjišťování zeleného zákalu, které jsme pořídili a provozujeme je na vlastní náklady.

 

Nabízíme Vám komplexní vyšetření zeleného zákalu přístroji:

Heidelbergský retinální tomograf - HRT3

jedná se o konfokální skenovací laserový mikroskop, který vytváří počítačový 3D otisk /s přesností 10nm/ zrakového nervu a poznává jeho poškození zeleným zákalem. Je považován za zlatý standard pro diagnostiku glaukomu.

přístroj HRT III    Heidelberský laserový tomograf sítnice   Pro vyšetření glaukomu používáme:
1. měření zrakového nervu - Moorfieldskou regresní analýza
2. glaukomové pravděpodobnostní skóre - GPS analýza
3. sledování změn v čase - TCA - topografická analýza změny


SPECTRALIS II - spektrální tomograf OCT : Premiový glaukomový modul

přináší potenciál v podobě včasné diagnostiky, sledování a analýzy glaukomu.Pro vyšetření glaukomu používáme:
1. měření šíře zrakového nervu o okraje bruchovy membrány /MRW analýza/
2. měření vrstvy nevových vláken v okolí zrakového nervu /OHN analýza/
3. měření gangliový buněk temoprálně od makuly /GC analýza/
4. zbrazení vypadku ve vrstvě nervových vláken /Multicolor/
5. zbrazení vypadku ve vrstvě nervových vláken /ANGIO OCT/


Spektrální tomograf OCT - iVue : rohovkový modul

měří tloušťku a topografii rohovky


iVue


Ocular Response Analyzer - ORA

Tento přístroj měří nitrooční tlak v závisloti na pevnosti a pružnosti stěny oka. Nitrooční tlak měřený běžným bezkontaktním tonometrem může vykazovat u některých pacientů poměrně velkou odchylku od skutečné hodnoty, protože do měření nezahrnuje vlastnosti oční stěny. Toto měření je přesnější než případná korekce NT podle tloušťky rohovky.

Ocular response analyzer    Ocular response analyzer


a dalšími, kterými provádíme detailní vyšetření všech částí oka, na kterých se poškození zeleným zákalem může projevit – rohovky, duhovkorohovkového úhlu, duhovky, čočky, sítnice, cév a zorného pole.

 

Tímto komplexním glaukomovým vyšetřením jsme schopni:

  • zachytit zelený zákal dříve, než nastanou první změny vidění
  • navrhnout potřebnou léčbu
  • s časovým odstupem sledovat průběh onemocnění a případně upravit léčbu

Pokud by jste se rozhodli pro vyšetření na našem pracovišti, je dobré si sebou přinést veškerou lékařskou dokumentaci (vztahující se k očím)- není to však podmínkou. Vyšetření je ambulantní a trvá asi 2 hod. Na závěr vyšetření dostane pacient lékařskou zprávu + barevné fotografie + výsledky z tomografu a dalších přístrojů ihned. A s nimi se pak může vrátit ke svému příslušnému očnímu lékaři. Pokud se příslušnému očnímu lékaři bude po čase zdát, že se zdravá plocha zrakového nervu nebo nervových vláken zmenšila , je možno opět znovu provést přeměření na tomografech a porovnání s prvotními měřeními. Veškeré záznamy jsou u nás archivovány tak, aby srovnání bylo možné provést i po několika letech.

V současné době již máme vyšetřeno více než 15 000 očí.


Vyšetření tomografy není hrazeno zdravotními pojišťovnami. Celé vyšetření trvá přibližně 2 hodiny a jeho cena je
1 200 Kč pro občany pojištěné v ČR
, pro nepojištěné v ČR 2 000 Kč.


 

 

Dárkový poukaz k zakoupení