Lékařský žargon

Jensenův princip:

 • Čím je lékař větší kapacita, tím delší objednací lhůta.
 • Z čehož vyplývá: kapacita se nikdy nezabývá akutními případy.
 • Vyjímka: Jensenův princip neplatí, doporučí-li pacienta ještě větší kapacita.


Finaglovy zásady:

 • Máš-li pochyby, mluv sebejistě.
 • Jestliže pokus vyjde, stala se někde chyba.
 • Žádný pokus není úplně zbytečný - vždycky může sloužit jako odstrašující příklad.


Syrův zákon vědy:

 • Někdy trvá celé roky, než si člověk všimne toho, co je nabíledni.


Loweryho ortopedický zákon:

 • Je-li to ztuhlé, jděte na to silou.
 • Zlomí-li se to, stejně to potřebovalo vyměnit.


Weberův zákon specializace:

 • Specialista je člověk, který toho ví čím dál víc o čím dál méně věcech.
 • Dokonalosti dosahuje ve chvíli, kdy ví absolutně všechno o ničem.


Bohrův zákon:

 • Odborník je ten, kdo se již dokázal ve své úzké specializaci dopustit všech možných chyb.


Schingmanův průvodce medicinským žargonem:

 • „JE JIŽ DLOUHO ZNÁMO“ = nezjistil jsem si původní pramen.
 • „K PODROBNÉMU STUDIU BYLY VYBRÁNY TŘI VZORKY“ = Ostatní výsledky nedávaly smysl.
 • „TYPICKÉ VÝSLEDKY JSOU ZOBRAZENY“ = Tenhle graf se mi obzvláště povedl.
 • „V NĚKOLIKA PŘÍPADECH“ = dvakrát.
 • „V ŘADĚ PŘÍPADŮ“ = třikrát.
 • „PANUJE NÁZOR“ = já si myslím.
 • „PANUJE VŠEOBECNÝ NÁZOR“ = pár kolegů si to myslí taky.
 • „JE JASNÉ, ŽE BUDE TŘEBA VYKONAT JEŠTĚ MNOHO DALŠÍ PRÁCE, NEŽ BUDEME SCHOPNI POROZUMĚT TOMUTO JEVU V JEHO ÚPLNOSTI“ = Já tomu nerozumím.
 • „NESMÍRNĚ VÝZNAMNÁ OBLAST VÝZKUMNÉ PRÁCE“ = Naprosto zbytečný úkol, který mi dala komise.
 • „DOUFÁM, ŽE TATO STUDIE PODNÍTÍ DALŠÍ VÝZKUM V DANÉ OBLASTI“ = Já s tím končím.