Věda a výzkum

Vědecká a výzkumná činnost je nedílnou součástí naší práce a je zaměřena především na problematiku zeleného zákalu, na progresivní dětskou krátkozrakost na vývoj nových zobrazovacích metod při sledování patologických změn očního pozadí.

Roku 1997 jsme sestavili přístroj na snímání terče zrakového nervu s možností měření plochy zdravé a glaukomem poškozené části zrakového nervu. Praktickým přínosem této metody bylo přesnější poznání včasných stadií zeleného zákalu. Naše poznatky jsme publikovali v časopise Česká a slovenská oftalmologie, tato práce byla Českou glaukomovou společností oceněna jako nejlepší práce věnující se problematice glaukomu v roce 1999.

Náš další výzkum směřoval k ještě včasnějšímu rozpoznání glaukomových změn na očním pozadí, které se objevují ve vrstvě nervových vláken sítnice. Vyvinuli jsme metodu, která nám umožnila počínající změny způsobené zeleným zákalem zachytit počítačově zpracovanou digitální fotografií. V této oblasti spolupracujeme s Fakultou biomedicínského inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

V posledních letech věnujeme pozornost biomechanickým vlastnostem stěny oka, které jsou u glaukomu zřetelně odlišné od zdravého oka. Tyto vlastnosti sledujeme pomocí přístroje Ocular Response analyzer americký firmy Reichert. Zkoumáme možnosti, jak by bylo možné biomechanické vlastnosti příznivě ovlivnit.

Dlouhodobě se věnujeme také problematice progresivní dětské krátkozrakosti, kdy u dětí dochází k většímu růstu oka a spolu s ním i k růstu dioptrií. Podle naší hypotézy se na tomto procesu uplatňuje nadměrné zatížení očí infračerveným zářením, které vede ke zvýšení teploty v ohnisku ve sklivci před sítnicí. Toto přehřívání pak podněcuje další růst oka, což je příčinou dalšího přibývání dioptrií. Ve spolupráci s firmou TL technologies jsme vyvinuli specielní brýlová skla, která filtrují infračervené a ultrafialové záření a brání tak zvyšování teploty ve sklivci a tím i přírůstku dioptrií. Výsledky jsme publikovali v časopise Česká a slovenská oftalmologie roku 2004. Více se o těchto sklech můžete dozvědět na www.tlt.cz.

V současné době se věnujeme problematice zánětů okrajů víček, při kterých dochází k opakovaným ječným a vlčím zrnům. Sledujeme efekt vlhkého prohříváním víček, které uvolní ucpané vývody žlázek na okrajích víček a umožňuje předcházet recidivám těchto zrn.