Glaukom - koncentrický typ

Glaukomová neuropathie s koncentrickou exkavací se v časném stadiu obtížně rozpoznává. Neznáme-li velikost terče, je nesnadné rozhodnout jaká velikost exkavace je ještě fyziologická a kde už začíná patologie. Zdravý velký nerv má i velkou exkavaci. Nitrooční tlak u tohoto typu bývá statisticky častěji vyšší než u jiných typů, nízký nitrooční tlak u konkrétního pacienta však glaukomové poškození nevylučuje. Také citlivost zorného pole zůstává dlouho zachována. Pravděpodobně nejspolehlivější známkou počínající neuropathie je protažení exkavace vertikálně.


Pacient muž, nar. 1938, OS

Vyšetření bylo provedeno pro podezření na zelený zákal pro velké prohlubně terčů zrakových nervů obou očí při normálním nitroočním tlaku.

1. pacient

1. pacient 1. pacient

Vizus levého oka je s +2,5 -0,5 ax 90 = 5/5
Nitrooční tlak levého oka byl bez mydriasy a stejně i v mydriase po vyšetření 12,5 torr.
Zorné pole bylo vyšetřeno 30 stupňovým prahovým testem na jiném pracovišti. Na levém oku bylo patrné snížení citlivosti o 5-10 dB v horní Bjerumově oblasti.
Vyšetření jsme doplnili o digitální fotografie terčů zrakových nervů digitální funduskamerou DFK 98 a jejich prostorové zobrazení Heidelbergským retinálním tomografem HRT 2.

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ:
Terč zrakového nervu levého oka je průměrné velikosti 2,3 mm2 s velkou, koncentrickou prohlubní. Očekávaná plocha neuroretinálního lemu je podle Moorfieldské regresní analýzy 1,3 mm2, skutečná plocha je pouze 0,6 mm2.
Jedná se o pokročilou glaukomovou neuropathii, která zatím nezpůsobila větší funkční změny, protože lem je zachován po celém obvodu terče. Zřetelné protažení exkavace vertikálně zde není patrné.

MUDr.Tomáš Kuběna