Glaukom - senilní sklerotický typ

Senilní skerotický typ mívá miskovitou exkavaci dosahující až k okrajům terče. V literatuře bývá tento typ s oblibou popisován jako terč vyžraný molem. Ale poškození látky od molů už dnes moc neznáme, bližší nám bude představa misky dosahující až k okrajům terče. Zřetelná bývá široká zóna peripapilární atrofie cirkulárně lemující terč. Také sítnice bývá skvrnitého vzhledu a na cévách mohou být sklerotické změny. Na perimetru bývají změny relativně pozdě. Na rozdíl od myopického typu může terč vypadat poškozený hodně a změny na perimetru přitom ještě nejsou vidět.


Pacient, muž, nar. 1922, OS

Vyšetření bylo pro vedeno jako kontrolní po 2 letech pro zjištění eventuelní progrese poškození terčů zrakových nervů zeleným zákalem, který byl diagnostikován při předpisu brýlí roku 1997. Pro rozsáhlé poškození zrakového nervu a vysoký nitrooční tlak byla provedena antiglaukomatosní operace obou očí, vpravo i operace šedého zákalu s následnou kapsulotomií. Antiglauomatosní léčba byla v minulém roce vysazena pro nežádoucí účinky betablokátorů. Nitrooční tlak bývá bez léčby průměrně 5/5,5 na obou očích.

1. pacient

1. pacient 1. pacient

Vizus pravého oka je naturálně 5/10 slabě, vizus levého oka je naturálně 5/7,5 slabě.
Nitrooční tlak byl v mydriase po vyšetření vpravo 20 torr a vlevo 17 torr.
Zorné pole bylo vyšetřeno 30 stupňovým prahovým testem na přístroji OCTOPUS 500EZ. Vpravo je relativní arkuátní skotom vycházející ze slepé skvrny a pokračující dole pod centrum a nahoře až do nasální části zorného pole. V centru je snížení citlivosti způsobené makulárním edémem. Vlevo je jen lehké snížení citlivosti zorného pole v periferii.
Vyšetření jsme doplnili o zobrazení Heidelbergským retinálním tomografem HRT 2.

ZÁVĚR VYŠETŘENÍ:
Terče zrakových nervů obou očí jsou ve srovnání s minulým vyšetřením bez zřetelných změn.

Na obou očích je plocha nervových vláken podle Moorfieldské regresní analýzy ve všech kvadrantech snížena pod úroveň očekávané hodnoty pro zrakové nervy této velikosti. Poškození je větší na levém oku.

K zamezení další progrese onemocnění bude potřebné opět nasadit antiglaukomatosní léčbu. Vyzkoušíme Trusopt, který nemá vliv na srdce, kape se 2xdenně do obou očí.

MUDr.Tomáš Kuběna