Atlas nemocí

glaukom koncentrický     glaukom ischemický     glaukom sklerotický     glaukom myopický

Pokud se chcete dovědět více o jednotlivých typech glaukomu, stačí vždy jen kliknout na příslušnou fotografii.

V naší každodenní praxi jsme poznali, že je užitečné snažit se zařadit zrakové nervy do jedné ze 4 skupin, jak byly popsány v American Journal of Ophthalmology 1998, 125:593-604. Každá skupina se vyznačuje specifickými morfologickým změnami, které mohou být výsledkem stejného patologického mechanismu u všech nervů stejné skupiny. Těmto morfologickým změnám pak mohou odpovídat i příslušné změny funkční i prognóza onemocnění. Také léčba jednotlivých skupin má své odlišnosti.

Poměrně snadné je zařazovat do těchto skupin terče zrakových nervů s typicky vyvinutými změnami. Těžší je diagnostikovat a zařazovat lehké, počínající změny terčů, ze kterých by se teprve v průběhu let tyto typické změny teprve vyvinuly. Vzhledem k včasnému poznání glaukomu je však právě toto stadium nejdůležitější. Proto jsme se rozhodli těmto počínajícím změnám, hraničním stavům mezi fyziologií a patologií věnovat v našem atlase nejvíce pozornosti. I přes pomoc citlivých diagnostických přístrojů si nejsme u některých nálezů zcela jisti, přesto je v atlase uvádíme a jejich hodnocení předkládáme k diskusi.

V naší ordinaci jsme se začali zabývat dokumentováním zrakových nervů v r. 1998. Tehdy jsme přestavěli fundus kameru tak, abychom mohli pořizovat digitální fotografie zrakového nervu. Tento přístroj jsme pojmenovali DFK98 (digitální funduskamera). V roce 2000 jsme pořídili Laserový tomograf sítnice HRTII, který nám umožňuje zobrazovat zrakový nerv trojrozměrně včetně jeho proměření. Také jsme zakoupili specielní čočku "Smart Lens" od firmy ODC, která zaznamenává dynamický nitrooční tlak + tlak v cévách uvnitř oka. Veškerá vyšetření doplňujeme o perimetrické vyšetření na přístroji OCTOPUS 500EZ. Záznamy ze všech uvedených přístrojů jsou pravidelně archivovány v počítačích a na CD.

Rádi bychom se podělili o naše poznatky a chtěli bychom pravidelně rozšiřovat náš atlas. V současné době máme již pořízeno více než 4500 digitálních fotografií a 1600 tomografických záznamů zrakových nervů. Pokud Vás bude cokoliv zajímat, nebo budete mít nějaké podnětné návrhy, napište nám!