Vyšetření vrstvy nervových vláken

Nabízíme všem lidem komplexní vyšetření zeleného zákalu u kterých je podezření nebo kteří mají glaukom již prokázán!

1. oftalmoskopem - vyšetřujeme se zařazeným zeleným filtrem - ze začátku učení nejtěžší metoda později naopak nejrychleší a vhodná v ambulaci .

2. na štěrbinové lampě v zeleném světle - vyšetřujeme v mydriáze přes 90D čočku se zařazeným zeleným filtrem - velice dobře zřetelné sledování vrstvy nervových vláken.

šterbinová lampa šterbinová lampa
Rameno štěrbinové lampy nastavíme rovnoběžně s osou našeho pohledu. Pacient se dívá druhým okem 15 stupňů směrem temporálně.

šterbinová lampa šterbinová lampa
Takto postupně pohybujeme paprskem světla na sítnici a sledujeme vrstvu nervových vláken. Výpadek se jeví jako tmavý vějíř "komety" - viz červená šipka.

3. na snímcích z digitální funduskamery - fotíme se 60° zorným polem na digitální fotoaparát CANON EOS 20D:
a) bez filtru
b) s excitačním filtrem pro angiografii
Výsledné snímky upravujeme v programu Adobe Photoshop.

původní snímek bez filtru
původní snímek bez filtru

upravený snímek s výpadkem vrstvy nervových vláken dole
upravený snímek s výpadkem vrstvy nervových vláken dole

původní snímek s excitačním filtrem
původní snímek s excitačním filtrem

upravený snímek s výpadkem vrstvy nervových vláken dole
upravený snímek s výpadkem vrstvy nervových vláken dole


Korelace našich snímků s vyšetřením na GDX

výřez snímku z funduskamery přesně odpovídá snímku z GDX výřez snímku z funduskamery přesně odpovídá snímku z GDX výřez snímku z funduskamery přesně odpovídá snímku z GDX
výřez snímku z funduskamery přesně odpovídá snímku z GDX