Standardní vyšetření

Standardní vyšetření je základní oční vyšetření všech očních onemocnění a úrazů od novorozeneckého věku až po nejstarší věkovou skupinu, včetně předpisu brýlí a léků. Vyšetření provádí v naší ordinaci atestovaní oční lékaři s pomocí přístrojového vybavení dle příslušného předpisu Ministerstva zdravotnictví České republiky.


Při standardním vyšetření v naší ordinaci můžeme podle charakteru onemocnění využít:Fotodokumentaci předního segmentu oka digitální štěrbinovou lampouFotodokumentaci očního pozadí digitální funduskamerouVyšetřit zorného pole počítačovým perimetremVyšetřit oko ultrazvukemVyšetřit sítnici při diabetické retinopathii

Cukrovka (diabetes mellitus) je závažné onemocnění, které má důsledky pro řadu orgánů lidského těla.
Provádíme fotodokumetaci přítrojem Canon CF-60UV ,kdy speciální barevné snímky celé sítnice,
jsou počítačově upraveny.


Provést ortoptické vyšetření
Jedná se vyšetření a léčbu dětí s šilháním a tupozrakostí. Toto vyšetření provádí v naší ordinaci ortoptistka – odborná zdravotní sestra s příslušnou kvalifikací. Na ortoptické vyšetření odesílají pacienty nejen naši oční lékaři, ale také lékaři z jiných pracovišť. Naše ortoptické pracoviště je jedno z mála v zlínském kraji, které provádí cvičení tupozrakosti
a šilhání dětí.


Standardní péče je u nás hrazena všemi zdravotními pojišťovnami v plném rozsahu.