Vítáme Vás :)

Vážení pacienti,

z důvodu nynější pandemie Covid-19 je provozní doba omezena na 7:00 - 14:00 hod.
pro všechny pacienty, s objednanými pacienty počítáme s vyšetřením.

za celý kolektiv oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rádi bychom Vám představili naše pracoviště "Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.",
které je zaměřeno nejen na standardní oční vyšetření,
ale i na

v současné době nejkomplexnější vyšetření zeleného zákalu,

s využitím nejmodernějších zobrazovacích metod:

             Tomografické zobrazení :
             - terče zrakového nervu ve 3D - HRT3 ;
             - vyšetření všech vrstev sítnice Spectralis II /nová generace spektrálního OCT /
             - vyšetření všech vrstev sítnice Spektrálním OCT - iVue

             Digitální fotografie :
             - přední části oka - Haag Streit BX900 ;
             - očního pozadí /sítnice/ s počítačovým zpracováním - Canon CF-60UV

             Ultrazvukové zobrazení:
             - tkáně v oku i za okem - Ultrascan

             Měření nitroočního tlaku:
             - v závislosti na biomechanických vlastnostech rohovky - ORA

Tyto metody jsou velkým přínosem při hledání příčiny očních onemocnění a sledování účinností jejich léčby.


Jedno z hlavních zaměření je diagnostika zeleného zákalu (glaukomu), při které používáme řady přístrojů, ale také zkušeností získaných na očních klinikách v zahraničí se zaměřením na toto onemocnění:
* u prof. G.L.Spaetha v USA /Wills Eye Institute -Philadelphia/ www.willseye.org - světově uznávaným očním lékařem.
* u prof. J.B. Jonase v Německu/University of Erlangen/ - zabývajícím se planimetrií zrakového nervu.
* u prof. J. Airaxinena ve Finsku /Oulu University Hospital/ - jenž zkoumá vrstvu nervových vláken.
* u prof. S. V. Kessinga v Dánsku /Copenhagen University Hospital/ - operujícím zelený zákal metodou IDK.

            

The Mystery of Glaucoma - MUDr. Tomáš Kuběna spolu MUDr. Martinou Kofroňovou jsou editory této nové knihy. Kniha obsahuje práce z předních světových glaukomových pracovišť s nejnovějšími poznatky o glaukomu. Jeden z článků pochází také z naší ordinace a pojednává o metodě zobrazení vrstvy nervových vláken u zdravého oka a u glaukomu. Tuto metodu jsme vyvinuli a používáme ji v každodenní praxi u našich pacientů s nitrooční hypertenzí a s glaukomem. Pomáhá nám k velmi včasnému záchytu glaukomového onemocnění. Knihu si může stáhnout zde !

Za tuto knihu jsme na Kongresu glaukomové společnosti 20.4.2012 obdrželi Výroční cenu České glaukomové společnosti za rok 2011

Vypracovali jsme vlastní metodiku ambulantního vyšetření pacientů se zeleným zákalem a sledování účinnosti jeho léčby. Speciálně jsme se glaukomu začali věnovat v 90-tých letech minulého století. Za studii zabývající se planimetrií jsme v roce 1999 obdrželi Výroční cenu České glaukomové společnosti za rok 1999. MUDr. Tomáš Kuběna je také jedním z pěti členů výboru České glaukomové společnosti se sídlem v Praze.


NADSTANDARDNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ

SpectralisSpectralis

Oční tomograf Spectralis je také využíván astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici ISS.


Rádi bychom Vám nabídli vyšetření:

Právě na tato onemocnění máme řadu specielních moderních přístrojů i diagnostické a léčebné postupy a poskytujeme nadstandardní vyšetření, která jsou velkým přínosem v diagnostice, sledování a volbě terapie řady onemocnění, ale nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami.


OCULONORM

Oculonorm

V naší ordinaci se již déle než 30 let MUDr. Tomáš Kuběna a Doc. MUDr. Karel Kuběna věnují studiu kolagenu v očních tkáních zdravého / nemocného oka. Své poznatky rozvíjejí společně s Ing. Antonínem Galatíkem, který se zabývá výzkumem a vývojem biopolymerních přípravků a který má rozsáhlé zkušenosti s přípravou čistých kolagenů. Doplněk stravy Oculonorm je výsledkem jejich společného úsilí. Jeho složení vychází z poznatku, že oko, stejně jako pojivová tkáň celého lidského organismu potřebuje správnou výživu

Cena OCULONORMU / 60 potahovaných tablet./………………… 100 Kč.

-prodej na recepci oční ordinace-


ODBORNOST


V každodenní práci se snažíme, aby v rovnováze s lidským a citlivým přístupem k pacientům byla i naše odbornost. Každý z našich lékařů má svou vlastní specializaci, ve které se dále vzdělává. Kromě studia literatury se účastníme domácích i zahraničních odborných konferencí, na kterých neustále sledujeme pokroky v oftalmologii a také přednášíme nebo pořádáme kurzy a dělíme se tak o naše zkušenosti s dalšími lékaři. Na naše pracoviště také přicházejí oční lékaři na stáže. Publikujeme v lékařských časopisech i publikacích.


NAŠI UČITELÉ

          
      Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.             prof. G.J. Spaeth

Naše ordinace má velký vzor v mém otci, panu docentu Karlu Kuběnovi, který bral své povolání po celý život jako své poslání, jehož cílem je prospěch pacienta. Jeho slova jsou: Pro mě byl pacient vždy Někdo, ať to byl národní umělec nebo drobný pasekář z Nedašovy Lhoty. Snažil jsem se, aby měl pocit, že je očekáván, že je v naší ordinaci vítán. Dbal jsem vždy, aby se stal středem pozornosti dalších lékařů a sester. Vážili jsme si důvěry, s níž se svěřil do našich rukou.

Dalším naším vzorem je pan profesor George L. Spaeth z Willsovy nemocnice ve Filadelfii v USA, který mě před lety získal pro glaukom (zelený zákal). Říkával, že pečovat o pacienty je naší vznešenou výsadou.

Snažíme se být pokračovateli těchto velkých lidí, pro které je prioritou dobro druhých. Snažíme se vytvářet kolektiv, ve kterém je radostná a pokojná atmosféra. Vnímáme, že vysvětlení, uklidnění nemocného člověka od zbytečných obav a dobré slovo jsou stejně důležité jako léky.


MUDr. Tomáš Kuběna