Od 21.7. do 1.8.2014 máme dovolenou

zastupuje nás MUDr. Karel Pavelka na Poliklinice

Rádi bychom Vám představili naše pracoviště "Oční ordinace MUDr. Tomáš Kuběna, s.r.o.",
které je zaměřeno nejen na standardní oční vyšetření,
ale i na

v současné době nejkomplexnější vyšetření zeleného zákalu,

migrény s aurou, diabetické retinopathie

a na využívání nejmodernějších zobrazovacích metod:

             Digitální fotografie :
             - přední části oka - Haag Streit BX900 ;
             - očního pozadí /sítnice/ s počítačovým zpracováním - Canon CF-60UV

             Tomografické zobrazení :
             - terče zrakového nervu ve 3D - HRT3 ;
             - vyšetření všech vrstev sítnice spektrálním SOCT - iVue

             Ultrazvukové zobrazení:
             - tkáně v oku i za okem - Ultrascan

             Měření nitroočního tlaku:
             - v závislosti na biomechanických vlastnostech rohovky - ORA

Tyto metody jsou velkým přínosem při hledání příčiny očních onemocnění a sledování účinností jejich léčby.


Jedno z hlavních zaměření je diagnostika zeleného zákalu (glaukomu), při které používáme řady přístrojů, ale také zkušeností získaných na očních klinikách v zahraničí se zaměřením na toto onemocnění:
* u prof. G.L.Spaetha v USA /Wills Eye Institute -Philadelphia/ www.willseye.org - světově uznávaným očním lékařem.
* u prof. J.B. Jonase v Německu/University of Erlangen/ - zabývajícím se planimetrií zrakového nervu.
* u prof. J. Airaxinena ve Finsku /Oulu University Hospital/ - jenž zkoumá vrstvu nervových vláken.
* u prof. S. V. Kessinga v Dánsku /Copenhagen University Hospital/ - operujícím zelený zákal metodou IDK.

            

The Mystery of Glaucoma - MUDr. Tomáš Kuběna spolu MUDr. Martinou Kofroňovou jsou editory této nové knihy. Kniha obsahuje práce z předních světových glaukomových pracovišť s nejnovějšími poznatky o glaukomu. Jeden z článků pochází také z naší ordinace a pojednává o metodě zobrazení vrstvy nervových vláken u zdravého oka a u glaukomu. Tuto metodu jsme vyvinuli a používáme ji v každodenní praxi u našich pacientů s nitrooční hypertenzí a s glaukomem. Pomáhá nám k velmi včasnému záchytu glaukomového onemocnění. Knihu si může stáhnout zde !

Za tuto knihu jsme na Kongresu glaukomové společnosti 20.4.2012 obdrželi Výroční cenu České glaukomové společnosti za rok 2011

Vypracovali jsme vlastní metodiku ambulantního vyšetření pacientů se zeleným zákalem a sledování účinnosti jeho léčby. Speciálně jsme se glaukomu začali věnovat v 90-tých letech minulého století. Za studii zabývající se planimetrií jsme v roce 1999 obdrželi Výroční cenu České glaukomové společnosti za rok 1999. MUDr. Tomáš Kuběna je také jedním z pěti členů výboru České glaukomové společnosti se sídlem v Praze.


NADSTANDARDNÍ OČNÍ VYŠETŘENÍ
Rádi bychom Vám nabídli vyšetření:

Právě na tato onemocnění máme řadu specielních moderních přístrojů i diagnostické a léčebné postupy a poskytujeme nadstandardní vyšetření, která jsou velkým přínosem v diagnostice, sledování a volbě terapie řady onemocnění, ale nejsou hrazena zdravotními pojišťovnami.


NADSTANDARDNÍ OPERACE:


ODBORNOST


V každodenní práci se snažíme, aby v rovnováze s lidským a citlivým přístupem k pacientům byla i naše odbornost. Každý z našich lékařů má svou vlastní specializaci, ve které se dále vzdělává. Kromě studia literatury se účastníme domácích i zahraničních odborných konferencí, na kterých neustále sledujeme pokroky v oftalmologii a také přednášíme nebo pořádáme kurzy a dělíme se tak o naše zkušenosti s dalšími lékaři. Na naše pracoviště také přicházejí oční lékaři na stáže. Publikujeme v lékařských časopisech i publikacích.


NADAČNÍ FOND


Roku 1994 jsme založili neziskovou společnost Nadační fond Glaukom, který financuje projekty pro výzkum zeleného zákalu spolu s příslušným přístrojovým vybavením.


NAŠI UČITELÉ

          
      Doc. MUDr. Karel Kuběna, CSc.             prof. G.J. Spaeth

Naše ordinace má velký vzor v mém otci, panu docentu Karlu Kuběnovi, který bral své povolání po celý život jako své poslání, jehož cílem je prospěch pacienta. Jeho slova jsou: Pro mě byl pacient vždy Někdo, ať to byl národní umělec nebo drobný pasekář z Nedašovy Lhoty. Snažil jsem se, aby měl pocit, že je očekáván, že je v naší ordinaci vítán. Dbal jsem vždy, aby se stal středem pozornosti dalších lékařů a sester. Vážili jsme si důvěry, s níž se svěřil do našich rukou.

Dalším naším vzorem je pan profesor George L. Spaeth z Willsovy nemocnice ve Filadelfii v USA, který mě před lety získal pro glaukom (zelený zákal). Říkával, že pečovat o pacienty je naší vznešenou výsadou.

Snažíme se být pokračovateli těchto velkých lidí, pro které je prioritou dobro druhých. Snažíme se vytvářet kolektiv, ve kterém je radostná a pokojná atmosféra. Vnímáme, že vysvětlení, uklidnění nemocného člověka od zbytečných obav a dobré slovo jsou stejně důležité jako léky.


MUDr. Tomáš Kuběna